Zajímavosti

Květnová cesta do Resortu Magnetic

V sobotu 21.5.2022 plánujeme další cestu na prohlídkové dny do Gruzie. Cestujeme přímým letem 14:45 z Vídně do Kutaisi. Návrat pak zpátky z Kutaisi do Vídně 24.5.2022.

Program cesty:
Ubytování v hotelu Paragraph
Návštěva výstavby hotelového komplexu Magnetic
Návštěva dendrologického parku
Prohlídka Batumi
Společné obědy a večeře a spousta zážitků
 
V případě zájmu nás můžete kontaktovat na tel: +420 605 085 555 nebo emailové adrese: info@magneticbeachresort.com.

Využijte příležitost letět s námi do Gruzie / cesta květen 2022

Nabízíme Vám prohlídku hotových apartmánů. Zajistíme doprovodný program, povíme Vám víc o investičních příležitostech v Gruzii, ochutnáte místní gastronomii. My uhradíme cestu z/na letiště i výlety a Vy si uhradíte letenky a ubytování, které Vám ale pomůžeme zajistit. (Řešíme formou zálohové faktury, komplet cena 15 000 Kč/osoba).

Leťte s námi na prohlídku apartmánů, představíme Vám Gruzii

Do Gruzie se tedy dostanete opravdu levně a za velmi krátkou dobu a můžete tak navštívit Magnetic Beach Resort a na vlastní oči tak obdivovat dokončené vzorové apartmány. Vezmeme Vás na prohlídku rybí tržnice, do gruzínského Las Vegas , jak přezdívají Batumi a do obrovského dendrologického parku.

Jaká je aktuální Covid situace?

Na základě rozhodnutí Meziagenturní koordinační rady Gruzie se s platností od 28. 3. 2022 v Gruzii ruší povinnost nošení roušek na volném prostranství. Povinnost nošení roušek ve vnitřních prostorech a dopravních prostředcích zůstává zachována.

1) Cestující s vakcinací proti COVID-19:

  • předloží dokument (v gruzínštině, angličtině nebo ruštině) potvrzující plné (2 dávky, v případě Johnson & Johnson 1 dávka) očkování

2) Cestující bez vakcinace proti COVID-19:

  • předloží potvrzení o PCR testu v angličtině s negativním výsledkem, ne starší než 72 hodin.

Podmínky pro návrat do ČR?

Vyplnění Příjezdového formuláře.

Před vstupem na území ČR musí disponovat:
  • výsledkem RT PCR nebo RAT testu, nebo
  • národním certifikátem o provedeném nebo dokončeném očkování, nebo
  • certifikátem o prodělaném onemocnění COVID-19.
Po návratu do ČR, pokud není cestující držitelem certifikátu o očkování nebo prodělání COVID-19, nařizuje se podrobit se RT-PCR testu v rozmezí 5. – 7. den po návratu do ČR, pokud osoba stále pobývá na území ČR a pokud orgán ochrany veřejného zdraví nerozhodl jinak.

VÝJIMKY PRO:

a) pracovníky mezinárodní dopravy, pokud je důvod vstupu doložen odpovídajícím dokumentem, b) akreditované členy diplomatických misí v České republice včetně soukromých služebních osob, držitele služebních pasů vydaných Českou republikou a držitele diplomatických pasů cestující do nebo z České republiky za služebním účelem a úředníky mezinárodních organizací registrovaných u Ministerstva zahraničních věcí cestující do nebo z České republiky za služebním účelem, pokud jejich pobyt na nebo mimo území nepřekročí 72 hodin, c) nezletilé osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti nebo aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto ochranného opatření a mají za tímto účelem vystaveno písemné lékařské potvrzení v anglickém jazyce, a to lékařem působícím v České republice nebo v jiném členském státě Evropské unie; potvrzení musí obsahovat razítko, identifikační údaje lékaře a jeho telefonické spojení, d) příslušníky Vězeňské služby nebo policisty vykonávající eskortní činnost nebo bezpečnostní doprovod letadel, e) děti do dovršení věku 12 let;
Magnetic Beach Resort je již otevřen. Webové stránky hotelu můžete navštívit zde.