Zásady ochrany osobních údajů

Ochrana osobních údajů se v naší společnosti řídí následujícími zásadami. Vaše údaje, především e-mailové adresy, telefony i jiné osobní údaje, jsou zpracovány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, a Nařízením EU 2016/679 (GDPR).

Vámi svěřené údaje jsou zabezpečeny proti manipulaci, ztrátě, zničení či zásahu nepovolaných osob.

Na požádání Vám odešleme informace o tom, jaké údaje o vás na našem webu zaznamenáváme. V případě navštívení našich stránek, zaznamenáváme standardním způsobem IP adresu, přidělenou vaším poskytovatelem, www stránku, ze které nás navštívíte, jednotlivé navštívené stránky našeho webu a datum a délku Vaší návštěvy. K tomuto jsou využívány tzv. soubory cookies.

Další osobní údaje typu jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefon a další zaznamenáváme jen v případě, že nám je poskytnete dobrovolně v rámci kontaktních, poptávkových nebo rezervačních formulářů na našem webu nebo na sociálních sítích. Obchodní sdělení zasíláme na Vaši emailovou adresu pouze na základě Vámi uděleného souhlasu, který můžete kdykoliv odvolat.

Sesbírané osobní údaje jsou využívány pro účely technické správy webu, webové analytiky, v rámci anket či pro marketingové a obchodní účely vždy pouze v přiměřeném rozsahu. Postoupení osobních údajů státním zařízením a úřadům následuje jen v rámci závazných právních předpisů. Naši zaměstnanci, spolupracovníci a agentury jsou z naší strany vázáni diskrétností a mlčenlivostí.

Vaše osobní údaje využíváme k tomu, abychom vás informovali o nabídkách či službách, které poskytujeme, případně k další komunikaci v rámci naší obchodní strategie. Účast na informacích tohoto typu je zcela dobrovolná a nemáte-li zájem o informace tohoto typu, můžete nás kontaktovat a kdykoliv se tak od nich odhlásit.

Děkujeme za zájem o naše služby a přejeme hezký den,

Váš tým Magnetic Beach Resort

 

Není-li Vám cokoliv jasné, či máte-li jakékoliv dotazy, neváhejte kontaktovat provozovatele webu na emailové adrese marketing@magneticbeachresort.com.

 

Provozovatelem internetových stránek www.MagneticBeachResort.com jsou společnosti First Investment Company Georgia LLC (ID 405345014), J.T.R. Group LLC (ID 406179184) a SIS Invest LLC (ID 406179175).

Magnetic Beach Resort je již otevřen. Webové stránky hotelu můžete navštívit zde.