Zajímavosti

Ekonomika Gruzie a vlídné podnikatelské prostředí

PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ

Gruzie je velmi atraktivním cílem zahraničních investorů zejména z důvodu přívětivě nastavených podnikatelských podmínek. Světová banka zařadila Gruzii ve své zprávě „Doing Business Report”(Žebříček přívětivosti podnikatelského prostředí) pro rok 2020 v celosvětovém žebříčku na 7. místo.  

 
★1. Nový Zéland.  ★2. Singapur ★3.Hong Kong ★4. Dánsko ★5. Jižní Korea ★6. USA ★7. Gruzie
★…25. Kazachstán ★…28. Rusko ★…33. Turecko ★…35. Izrael ★…41. Česká republika ★…45. Slovensko ★…47. Arménie

 

V čem spočívá toto „kouzlo“ podnikání v Gruzii? Gruzínská veřejná správa je jednoduchá a minimálně byrokratická. Velice snadno a rychle zde založíte firmu. Proces nákupu a převodu nemovitosti zde trvá méně než hodinuneplatí se zde daň z převodu nemovitosti a koupě nemovitosti dává kupujícímu právo získat povolení k trvalému pobytu. V Gruzii se setkáte s přívětivými daňovými podmínkami. Gruzie má uzavřenu dohodu o zamezení dvojího zdanění s více než 50 zeměmi (včetně České republiky) a od roku 2014 také bezcelní dohodu o volném obchodu s Evropskou unií. Další dohody o volném obchodu má Gruzie uzavřeny také s Ruskem a většinou postsovětských republik, Tureckem a nově také s Čínou. Předností Gruzie je také dobrá vynutitelnost smluvních ujednánínízká míra korupce bezvízový styk s více než stovkou zemí včetně ČR.

Ekonomika

Ekonomika v Gruzii se pyšní velmi dobrými výsledky – například za rok 2019 vykázala meziroční reálný růst HDP 5,1 %. Růst ekonomiky poháněla kromě zahraničních investic také domácí spotřeba posílená klesající nezaměstnaností a rostoucími mzdami. Mezi nejrychleji rostoucí segmenty hospodářství v Gruzii patří výstavba nemovitostí. V roce 2019 bylo uděleno 10749 stavebních povolení (+5,3% oproti 2018) na celkovou plochu 7,5 mil. m2 (+21% oproti 2018).

Bezpečnost a politická situace v Gruzii

V hlavách některých lidí může stále existovat obava, že Gruzie a oblast Kavkazu patří k nebezpečným až válečným zónám. Ve skutečnosti tomu tak již dávno není. Poslední ozbrojený konflikt zde skončil před více než 10 lety (válka v jižní Osetii) a podle průzkumu společnosti GALLUP World (jedné z předních globálních poradenských a analytických firem) je Gruzie, vyjma separatistických regionů Abcházie a Jižní Osetie, které jsou však pro turisty nepřístupné, v seznamu nejbezpečnějších zemí celého světa. Riziko běžné kriminality vůči turistům je zde také poměrně nízké, stejně jako riziko teroristických útoků. Dle informací a doporučení českých úřadů tak největší riziko turistům hrozí v rámci silniční dopravy. Řada místních často nezná nebo nedodržuje dopravní předpisy a v silničních provozu tak dochází k řadě nehod. Jedním z doporučení je tudíž využívání bezpečné a moderní železniční přepravy. Z hlediska politického systému je Gruzie parlamentní či spíše poloprezidentskou demokracií a v jejím čele stojí prezident. Prezident je volen přímo občany a od roku 2018 má Gruzie vůbec první prezidentku, jíž se stala diplomatka Salome Zurabišviliová.

Magnetic Beach Resort je již otevřen. Webové stránky hotelu můžete navštívit zde.